Yeni bir düşünce yeni bir Teklif

Yaklaşık bir yıldır kanısı devam eden Teklif mecmuası, “İnsan, beşere fakat teklif eder” mottosuyla yayın hayatına başladı. Birinci sayısında Mükellefiyet konusunu ele alan mecmua, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun öncülüğünde 2 aylık niyet mecmuası olarak Ketebe Yayınları çatısı altında okuyucuyla buluştu. Yayın Takımında, Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil, Prof. Dr. Ömer Türker, Prof. Dr. Tahsin Görgün ve Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer’in yer aldığı mecmua, ‘Türk entelektüelleri dünyaya ne söylüyor?’ sorusunun yanıtını arayacak.

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Teklif mecmuasının içinde yaşadığımız insanlık durumunu, sonuçları açısından değil nedenleri bakımından tespit ederek, tahlil teklifleri sunma derdi güden entelektüel bir teşebbüs olduğunu söyledi. Fazlıoğlu, “Bunu da yeni cümlelerle yapabileceğimize inanıyoruz zira cümle, cemil olanın yeridir. Cümle kurmak ve paylaşmak dinamik ve yolda olan bir etkinliktir; bunun da tabir aracı mecmuadır. İşte bu nedenlerle tabana ait cümleler kurmak, bu cümleleri teklife dönüştürmek, ardından bu teklifi de birlikte yürüyerek temsil etmek yani bir öyküye dönüştürmek için Teklif mecmuasını çıkarmaya karar verdik” diyerek yola çıkış gayesini anlattı.

Prof. Dr. Ahmet Ayhan Çitil

AKADEMİK YAYIN KALIPLARININ DIŞINA DAVET

Gelenekten ilham alan, lakin tartışmalarını bugüne mahsus sıkıntıları dikkate alarak yürüten teşebbüslere yer teşkil etmeyi hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Ayhan Çitil ise mecmuanın seyahatini şu tabirlerle anlattı: “Günümüzde özelde İslam dünyası genelde de tüm insanlık önemli krizlerle karşı karşıya. Hayat her bakımdan üstümüze üstümüze geliyor. Lâkin ülkemizde hem akademide hem de akademi dışında önemli bir hayatiyet göze çarpıyor. Özellikle gençler daima bir arayış içindeler. Teklif mecmuası akademinin özgün fikirleriyle ve uğraşlarıyla öne çıkan, kendilerine nakledilenle yetinmeyip şahsiyetli bir biçimde fikriyata katkı sağlamayı hedefleyen isimleri, akademik yayın kalıplarının cenderesinin dışında metinler kaleme almaya davet ediyor.”

Dursun Çiçek

GÖRSEL OLAN DA KANIYA DAHİL

“İnsan teklifle tamamlanır” diyen Dursun Çiçek de emanetin taşıyıcısı olduğunun şuuruyla yaklaşıyor bu teşebbüse. “İçinde yaşadığınız çağda Aydınlanma kıymetlerinin üniversal olmadığı artık aşikâr. Aydınlanma’nın yeşerttiği umutların bir simülasyon olduğu artık daha açık. Tam da burada biz içinde bulunduğumuz vakte ve yere konuşabilmenin teklife dahil olduğunun farkındayız. Bunun için de Teklif’imizi bir dergiyle somutlaştırmaya karar verdik.” Görsel olanın da fikre dahil olduğunu söyleyen Çiçek, Teklif mecmuasında farklı bir mizanpaz/tasarım denediklerini söz etti.

Prof. Dr. Ömer Türker

İSLAM NİYET GELENEĞİNDEN HAREKETLE

Mecmuada yaşadığımız devrin problemlerini İslam fikir geleneğinden hareketle ele almak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Ömer Türker, “Bizler ilgilendiğimiz bahislerle yalnızca tarihçi olarak ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz problemler, tıpkı vakitte içinde bulunduğumuz vakit diliminde karşı karşıya kaldığımız kişisel ve toplumsal sıkıntıları düşünmenin de tabanı bizim için. İbn Sînâ, Gazzâlî ve Fahreddin er-Râzî ve İbnü’l-Arabî üzere düşünürler bizim için kendisiyle birlikte sıkıntılarımızı düşündüğümüz yaşayan şahsiyetler. İslam geleneğinden hareket etmenin özgünleştirici ve özgürleştirici yanını görmek ve göstermek istiyoruz” diyerek geleneğimizi ihmal etmeden her şeyi yeni baştan düşünmenin ipuçlarını ortaya koydu.

Kaynak: YeniŞafak