65 yaş aylığı her ay mı ödeniyor? Yaşlılık aidatı yılda kaç kere ödenir, nereden alınır?

65 yaş aylığı her ay mı ödeniyor? Yaşlılık aidatı yılda kaç sefer ödenir, nereden alınır? sorularının cevabı merak edilen hususlar ortasında yer alıyor.2022 yılına girilmesiyle birlikte yeni senede geçerli olacak maaş artırımları ve fiyat artışları da netleşmeye başladı. Ekonomik olarak gelir kapısı bulunmayan ileri yaş vatandaşlara ilçe kaymakamlıkları tarafından ödenen yaşlılık aylığının yeni senede ne kadar artacağı merak konusu oldu. Yaşlılık aylığı nedir? 2022 Yaşlılık aylığı ne kadar olacak?

YAŞLILIK AYLIĞI NEDİR?

2022 Sayılı kanuna nazaran Sosyal güvenlik kuruluşlarının rastgele birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir yahut aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından mecburî olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış yahut nafaka bağlanması mümkün olanlar yahut 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kararlarına nazaran harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği surece (4.387) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak fiyatta aylık bağlanıyor.

65 YAŞ AYLIĞI HER AY MI ÖDENİYOR?

Yaşlılık aylığının birinci ödemesi rastgele bir T.C. Ziraat Bankası şubesi tarafından, sonraki ödemeleri ise PTT şubeleri aracılığıyla yapılır. Büsbütün sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık devirler halinde ödeniyor.

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir evvelki aya nazaran %13,58, bir evvelki yılın aralık ayına nazaran %36,08 ve on iki aylık ortalamalara nazaran %19,60 artış gerçekleşti.

Gündem

Kaynak: Haberler