5 Ocak 2022 Çarşamba Resmî Gazete bugünün kararları neler? 5 Ocak Çarşamba Resmi Gazete’de yayımlandı! 31710 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 5 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 5 Ocak Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların ayrıntılarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Kısmı Kanunları, Yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, Yargı Kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. İşte ayrıntılar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

5 OCAK 2022 SALI RESMİ GAZETESİ!

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş yahut Tertiplerin Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5062)

–– Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleksel Eğitim Gören, Staj yahut Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Fiyatlarına Ait Alt Sonlar ile Bu Fiyatlara Yönelik Devlet Katkısı Ödemelerinin Mühletinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5063)

–– Kastamonu ve Manisa Vilayetlerinde Bulunan Kimi Alanların Orman Hudutları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5064)

YÖNETMELİKLER

–– Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2017/17, K:?2021/59 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2021 Tarihli ve 2019/22333 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 4 ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Gündem

Kaynak: Haberler