2 Ocak 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 2 Ocak Pazar Resmi Gazete’de yayımlandı! 31707 sayılı Resmi Gazete

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 2 Ocak Pazar 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 2 Ocak Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan karaların ayrıntılarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Kısmı Kanunları, Yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, Yargı Kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. İşte ayrıntılar…

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çocuk Akademisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– 2021 Yılı Kasım Ayına İlişkin Yatırım Teşvik Dokümanları Listesi

–– 2021 Yılı Kasım Ayına İlişkin Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Evrakları Listesi

–– 2021 Yılı Kasım Ayına İlişkin İptal Edilen Yatırım Teşvik Dokümanları Listesi

–– Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Taban Giderim Fiyatı Hakkında Bildiri

–– Reeskont ve Avans Süreçlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Gündem

Kaynak: Haberler